Toogle Left

 

Trommelwirbel (DE - Original)

Wo ist die Fremde?
Ist es der Ort, an dem Zimtstangen wachsen oder Muskatnüsse gedeihen?
Erkenne ich sie am Trommelschlag auf gespannte Tierhäute, am Klang ausgehöhlter Holzstäbe?

Wo ist Zuhause?
Ist es der Gedanke, dass es etwas gäbe, was zu mir gehört oder ich zu ihm?
Träume von einem Ort, einem Menschen, der mehr Bedeutung hätte als eine vorübergehende haben sich eingenistet und flüstern mir Melodien zu.

Ich werfe dir Trommelwirbel zu, du fängst den Rhythmus auf und lässt die Tonleiter Saltos schlagen.

© Christiane Schwarze

Trumvirvel (SWE)

Var är det främmande?
Är det platsen där kanelstänger växer eller muskotnötter frodas?
Känner jag igen det på trumslaget på spända djurhudar, på ljudet av urholkade trästavar?

Var är hemma?
Är det tanken att det funnes något som hör till mig eller jag till det?
Drömmar av en plats, en människa, som skulle ha mer betydelse än en övergående en har nästlat in sig och viskar melodier till mig.

Jag kastar trumvirvel till dig, du fångar upp rytmen och låter tonskalan slå volter.

Redobles de tambor (ESP)

¿Dónde está lo extranjero?
¿Es el lugar donde crece la canela o donde prospera la moscada?
¿Lo reconozco por el toque en tensas pieles de animales, por el sonido de barras de madera ahuecadas?

¿ Dónde está la hogar?
¿Es la idea de que haya algo que me pertenece o a lo que yo pertenezco?
Sueños de un lugar, de un humano que tenga más significacíon que una temporal, han hecho su nido y me susurran melodías.

Lanzo hacia ti redobles de tambor,  tú capturas el ritmo y haces la gama dar saltos. La gama da saltos, da saltos, da  saltos.

 

Gedicht aus unserem Hörbuch Losgehen und Möglichkeiten atmen