Toogle Left

 

Freier Flug

in kalten Wolken;
wilder Stolz
im Flügelschlag.

Kurze Wärme,
Herzensfeuer,
ohne Halten,
doch mit Halt.

Will auf Felsen Ruhe finden –
ein paar Stunden, einen Tag;
werd‘ danach noch höher fliegen,
ausgelassen, ziellos, stark.

Zukunft, was ich in dir suche,
werd‘ ich finden –
ohne Tun.
Atme ein mein eignes Lächeln,
werf‘ es manchmal himmelwärts;
will der Stern es kalt abweisen,
geh ich weiter,
dann zu mir.

Wo das Lächeln fällt zur Erde,
wachsen nächstes Frühjahr Tulpen
– oder auch ein Eschenbaum.
Was ist morgen und noch später,
danach frag ich heute nicht;
spüre aber,
es ist richtig,
wahr zu leben
meinen Traum.

© Christiane Schwarze

 Free flight (EN)

in cold clouds;
wild pride
in the flap of a wing.

Brief warmth,
heart on fire,
no holding back,
yet holding on.

Trying to find rest on rocks –
a few hours, a day;
I’ll fly even higher after,
boisterous, aimless, strong.

Future, what I seek in you,
I will find –
without trying.
Breathing in my own smile,
occasionally casting it skyward;
should the star reject it coldly,
I will move on,
this time to me.

Where the smile falls to the earth,
tulips will grow next spring
– or even an ash tree.
What will happen tomorrow or even later,
I do not ask today;
but I feel,
it is right,
to live true
to my dream.

 

 

Vôo livre (PRT)

pelas nuvens frias;
orgulho selvagem
na batida das asas.

Breve calor,
fogo do coração,
sem segurar,
mas com apoio.

Quer encontrar a paz nos rochedos –
algumas horas, um dia;
voará então ainda mais alto,
alegre, sem rumo, forte.

Futuro, o que eu busco em você,
hei de encontrar –
sem nada fazer.
Inspirar o meu próprio sorriso,
atirá-lo para céu;
se a estrela o recusar friamente,
eu sigo
então comigo.

Onde o sorriso cair na Terra,
nascerão tulipas na próxima primavera
– ou mesmo um carvalho.
Como será o amanhã, e depois ainda,
não quero saber agora;
mas sinto
que está certo
viver verdadeiramente
meu sonho.  

 

 

Fri flygning (SWE)

i kalla moln;
vild stolthet
i vingslaget.

Kort värme,
hjärteeld,
utan att hålla fast,
men med fäste.

Vill hitta ro på klippor –
ett par timmar, en dag;
ska flyga ännu högre efter det,
uppsluppen, utan mål, stark.

Framtid, det jag letar i dig,
kommer jag att finna –
utan görande.
Andas in mitt eget leende,
kastar den mot skyn ibland;
vill stjärnan kallt avfärda det,
går jag vidare,
då till mig.

Där leendet fallar på jorden,
växer tulpaner nästa vår
– eller ett askträd.
Vad som är imorgon och ännu senare,
frågar jag inte efter idag;
känner dock,
det är rätt,
att leva sant
min dröm.

 

I fri flukt (NOR)

Gjennom kalde skyer;
vill stolthet
i vingeslag.

Kort varme,
Hjertebrann,
uten feste,
men med hold.

Vil finne ro på klippene –
for et par timer, for en dag;
for så å fly enda høyere,
utelatt, målløs, sterk.

Fremtid, det jeg søker i deg,
vil jeg finne –
uten å handle.
Puster i mitt eget smil
kaster det nå og da mot himmelen;
stjernen vil avvise det kaldt,
går jeg videre,
går jeg til meg.

Der smilet faller til jorden,
vokser neste vår tulipaner
– eller også et asketre.
Det som kommer i morgen og senere,
jeg spør ikke idag hva som kommer da;
men jeg føler,
det er riktig,
å leve min drøm
sant.

    

Libre Vuelo (ESP)

en nubes frías;
orgullo salvaje
en el batir de las alas.

Calidez corta,
fuego del corazón
sin detener
pero ser detenido.

Quiero encontrar descanso en las rocas –
un par de horas, un día;
volaré aún más alto,
exuberante, sin destino, fuerte.

Futuro, lo que busco en ti
voy a encontrar –
sin hacer.
Respiro mi propia sonrisa,
a veces lo tiro hacia el cielo;
cuando la estrella quiere rechazarlo con frialdad,
yo sigo yendo,
luego a mí.

Donde la sonrisa cae a la tierra,
los tulipanes crecerán la próxima primavera
–  o un árbol de fresno.

¿Qué será mañana e incluso más tarde?,
no pregunto sobre eso hoy;
pero siento,
es justo,
vivir verdaderamente
mi sueño.

 

 

Duo TonSatz | Freier Flug / Free Flight / Libre Vuelo | 2021/2022

Christiane Schwarze – Text & Rezitation
Eva Batt – Komposition & Piano

Gastmusikerin:
Angela Frontera – Schlagzeug & Perkussion Brasilien/Deutschland